Çalışanların zorunlu alması gereken İSG eğitimleri uzaktan eğitim sistemi ile verilebilir mi?

Evet, “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te” yapılan değişiklik İle “İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.” İbaresi eklenmiştir. Burada ilk defa verilecek temel eğitimler hariç eğitimler ibaresine dikkat edilmeli.